Specialfotografering

10 juli, 2015 at 11:14

 

Specialfotografering 1

Förutom filmbaserade fotografier och digitala foton förekommer andra typer av fotografier.  Ofta behöver man mycket speciella kameror och annan kringutrustning än den gängse vanliga. Det gäller exempelvis vid nattfotografering där det är ett måste att använda ett stativ eftersom exponeringstiden är förlängd.

 

Infraröd fotografering
Vid infraröd fotografering, ibland kallad IR-fotografering, tas bilder på saker som är utanför det för ögat synliga spektrumet. Metoden används bland annat av polis och militär bland annat för mörkerfotografering, men även inom medicin och för att upptäcka sjukdomar hos träd. Man kan fotografera genom dimma eller jordatmosfären. IR-fotografering har många användningsområden.Specialfotografering 2

 

Undervattensfotografering
Vid undervattensfotografering behöver fotografen har en särskild utrustning. I det ingår ett vattentätt kamerahus. Vidare behövs ett vidvinkelobjektiv på grund av vattnets brytningsgrad.

Undervattensfotografering kan ske med olika tekniker.

Det är en utmaning att filma under vatten eftersom det ofta är grumligt. Dessutom blir det mörkare desto djupare man befinner sig. Då är det bra att känna till att speciellt röda färger blir svåra att se. Skälet till det är att rött ljus absorberas effektivt av vatten. Blixt bör därför användas även på relativt grunt vatten.

 

Stereofotografering
Den som önskar skapa en illusion av en tredimensionell bild utgår från ett par 2-D-bilder. För att uppnå en sådan illusion behövs en särskild kamera med dubbla objektiv eller en speciell adapter som delar upp bilden i två delar. Eller så kan man göra som Sony gjorde. De monterade ihop två digitala kompaktkameror med en gemensam utlösare. Genom att mata åskådarens ögon med två olika bilder, två perspektiv av samma objekt med en anings avvikelse, skapas en djupverkan i hjärnan. Det liknar de avvikelser som båda ögonen får naturligt vid binokulärt seende. Det binokulära synfältet är den del av det totala synfältet, där höger och vänster ögas synfält överlappar varandra.

Taggar: